OpenStudy Widget

Wiskundige structuren

Reeksen

In deze module wordt het begrip Reeks behandeld. Ook dit is een begrip uit de analyse. Een reeks is eigenlijk een optelling van oneindig veel getallen. Het hangt sterk samen met een rij; Als je alle getallen van een rij sommeert krijg je een reeks. 

Ook bij reeksen speelt het begrip convergentie een grote rol. Zien of een reeks convergent is, is zeer moeilijk vanuit de definitie en kan enkel in hele eenvoudige voorbeelden. Daarom zullen we in deze module allerlei kenmerken die garant staan voor convergentie van een reeks afleiden.

 

Metamenu

Let us know what you think

Do you have a question? Have you run into any problems? Do you want to report a problem? Or do you have tips for us to improve TU Delft OpenCourseWare? TU Delft Bureau OpenER would love to hear what you have to say.
If the contact form does not show properly, please use the form on our contact page.

Honeytrap
Please complete all requested information:
Thank you! After sending in your feedback, you'll be redirected to the TU Delft OpenCourseWare homepage.