Module 2: Ecobrandstoffen

Course subject(s) Module 2: Ecobrandstoffen

Context
Zoektocht naar hernieuwbare brandstoffen

  • Hoe maak je van plantenafval een biobrandstof?
  • Wat tanken wij in 2020?

Concepten
Kringlopen, alkanen, alkenen, cycloalkanen, alkanolen, koolhydraten, structuurisomeren, biobrandstoffen, DNA, genetische modificatie en fermentatie.

Activiteiten

  • Zoekopdrachten en bronnen bestuderen.
  • Bio-ethanol maken met het Delftse reizende DNA-lab ‘Racen met wc-papier’
  • Contextvragen beantwoorden.

De docentenhandleiding kan opgevraagd worden bij Bètasteunpunt Zuid-Holland:

info@betasteunpuntzh.nl

Creative Commons License
De Delftse Leerlijn voor Scheikunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/de-delftse-leerlijn-voor-scheikunde/.
Back to top