Ontwerpers
Drs. Aonne Kerkstra (links)
Drs. Jan van Rossum (midden)
Drs. Juleke van Rhijn (rechts)

De Delftse Leerlijn vwo nieuwe scheikunde

Het ontwerpen van de Delftse Leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie).

Uitgangspunten
Leerlingen zullen aan de hand van maatschappelijke-, chemische- en technologische vraagstukken concepten leren om een antwoord op deze vraagstukken te geven op grond van chemische argumenten. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie.

Didactiek
Er wordt veel aandacht besteed aan de volgende leeractiviteiten:

  • Kennen                       Leren gericht op onthouden
  • Begrijpen                    Leren gericht op met eigen woorden samenhang weergeven tussen de
    concepten
  • Integreren                  Leren gericht op inpassen van nieuw verworven kennis in bestaande kennis
  • Creatief toepassen     Leren gericht op creatief en wendbaar gebruik

Read more
Creative Commons License
De Delftse Leerlijn voor Scheikunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/de-delftse-leerlijn-voor-scheikunde/.
Back to top