Dit college behandelt duurzame ontwikkeling in de bouw en civieltechnische werken mede in combinatie met het gebruik van bouwmaterialen. Behandeld worden:

 • duurzaamheid via de begrippen “durability” en “sustainability” en environmental engineering,
 • belangrijke milieuaspecten incl. energie, water, milieuvriendelijk bouwen,
 • de invloed van de toepassing van bouwmaterialen bij het ontwerpen en bouwen van civieltechnische constructies in het kader van environmental engineering,
 • productie en eigenschappen van enige belangrijke bouwmaterialen in de civiele techniek
 • recycling en technieken van recycling, methodieken om milieu-invloeden door te berekenen en te evalueren.

Vakinhoud

 1. Wat is duurzaam bouwen (en de plaats van de bouwmaterialen hierin)?
  1. Uitleg van de begrippen milieukunde, durability en sustainability. Hierbij wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de twee aspecten van het Nederlandse woord Duurzaamheid
  2. Ecological footprint en duurzame ontwikkeling, milieu-gebruiksruimte en de factor 2
 2. Hoe kan men het milieu meten?
  1. Om welke problemen gaat het nu?
  2. Met welke methoden kan men het milieu beschrijven
  3. Met welke methoden kan men meten en rekenen
 3. Uitleg over de basisbeginselen van materiaaleigenschappen (mechanisch, fysisch) van bouwmaterialen (metalen, beton en andere steenachtige bouwmaterialen, korrelmaterialen, hout, kunststoffen, asfalt)
 4. Uitleg over de basisbeginselen van materiaalgebruik in het kader van grondstoffen, productie, be- en verwerking, de hieraan gekoppelde milieu-aspecten, recycling en duurzaam bouwen (van cradle-to-grave en cradle-to-cradle)
  1. Uitleg over begrippen van Levenscyclusanalysen en Life-Cycle-Costs
  2. Uitleg over begrip cradle2cradle en de achtergrond van upcyclen en downcyclen en de kringlopen
  3. Uitleg waarom materialen het milieuprobleem van de toekomst zijn, energie is dan geen probleem meer (en drinkwater dus ook niet meer)
 5. Uitleg over het aspect energieEnergieketen, energiedragers, conversie, opslag, distributie, energievraag, duurzame energie, exergie en analyse van rendementen
 6. Uitleg over het aspect waterWaterkringloop/stromenanalyse, drinkwater, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater, watertekort/verdroging, wateroverlast, grijs water en zwart water, zure regen, diffuse bronnen van verontreiniging, ziektekiemen
 7. Uitleg over het milieuvriendelijk bouwen van wegen en waterbouwkundige constructies enecological engineering
 8. Recycling en recyclingstechnieken
Creative Commons License
Inleiding Bouwmaterialen en Environmental Engineering by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-bouwmaterialen-en-environmental-engineering/.
Back to top