Deze cursus bestaat uit 8 colleges en literatuur. Doel is inzicht te krijgen in het Nederlandse watersysteem en dijken – en polderlandschap. Het watersysteem is een dynamisch complex van regenwater, rivieren en zeeïnvloeden. De studenten moeten leren begrijpen hoe dit systeem werkt, en welke plannen er zijn om de gevolgen van actuele en toekomstige klimaatsveranderingen het hoofd te bieden. Zowel veiligheid als ecologie, zowel landbouw als scheepvaart en havenactiviteiten zijn daarbij belangrijk. Bij het landschap, dat mede is gevormd door het water, gaat het om het onderscheiden van de verschillende typen van natuurlijke en gevormde landschappen, van buitendijkse en binnendijkse gebieden met bijbehorende hoogtes.

Ten behoeve van de analyse van het landschap moet men kennis krijgen van de verschillende groen-blauwe legenda eenheden: polderwater en boezemwater, vaarroutes en natuurlijk water, agrarisch: veeteelt en akkerbouw/open tuinbouw, recreatief: intensief en extensief, natuur en bos. Dit landschap wordt beschouwd als de ondergrond voor verdere landschapsvorming en de verstedelijking, die heeft plaatsgevonden. Onderdeel van de regiovisie is om door studie en met behulp van tekeningen het water en landschap in en rond IJsselmonde te analyseren, gevolgd door planvoorstellen voor verstedelijking en landschap op regionaal niveau. De inzichten in landschap en water vormen condities voor de ontwerpopgave van het tweede kwartaal, bestaande uit het maken van een plan voor een locatie op de rand van stad en water. Eind van het eerste of begin 2e kwartaal van de collegereeks komen dan ook principes van landschaps- en waterontwerp aan de orde.

Creative Commons License
Landschap en Water by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/landschap-en-water/.
Back to top