De Delftse Leerlijn vwo nieuwe scheikunde

Het ontwerpen van de Delftse Leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie).

Uitgangspunten

Leerlingen zullen aan de hand van maatschappelijke-, chemische- en technologische vraagstukken concepten leren om een antwoord op deze vraagstukken te geven op grond van chemische argumenten. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie.

Didactiek

Er wordt veel aandacht besteed aan de volgende leeractiviteiten:

  • Kennen:  Leren gericht op onthouden
  • Begrijpen: Leren gericht op met eigen woorden samenhang weergeven tussen de concepten
  • Integreren: Leren gericht op inpassen van nieuw verworven kennis in bestaande kennis
  • Creatief toepassen: Leren gericht op creatief en wendbaar gebruik.
Back to top

Help us improve TU Delft OpenCourseWare

Help us to get to know you and your ideas on how to improve the OCW website. If you take 5 minutes and fill out our survey, you would be very helpful.

Open Survey