De Delftse Leerlijn vwo nieuwe scheikunde

Het ontwerpen van de Delftse Leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie).

Uitgangspunten

Leerlingen zullen aan de hand van maatschappelijke-, chemische- en technologische vraagstukken concepten leren om een antwoord op deze vraagstukken te geven op grond van chemische argumenten. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie.

Didactiek

Er wordt veel aandacht besteed aan de volgende leeractiviteiten:

  • Kennen:  Leren gericht op onthouden
  • Begrijpen: Leren gericht op met eigen woorden samenhang weergeven tussen de concepten
  • Integreren: Leren gericht op inpassen van nieuw verworven kennis in bestaande kennis
  • Creatief toepassen: Leren gericht op creatief en wendbaar gebruik.
Back to top