Hoekoplossingen

Course week(s) Introductie Week
Course subject(s) 1. Stedenbouwkundige basisbegrippen

De hoek vereist specifieke aandacht, de hoek is altijd meer in het zicht van het openbaar gebied en dus erg bepalend. Het maken van een goede hoek is vaak een afweging van belangen van de woonkwaliteit van iedere woning inclusief de hoekwoningen ten opzichte van de kwaliteit van de openbare ruimte . Door in de hoek woningen te plaatsen zonder achtertuin, bv. een drielaags appartementengebouw, wordt het achtertuin- probleem voorkomen, maar vereisen de bezonnings- en inkijkaspecten nog nadere oplossingen.

image BY TU Delft CC SA
Creative Commons License
Introductie: Minor Stedenbouw in de Delta by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductie-minor-stedenbouw-in-de-delta/.
Back to top