Parkeren

Course week(s) Introductie Week
Course subject(s) 1. Stedenbouwkundige basisbegrippen

Typen parkeerplaatsen

Langsparkeren, haaksparkeren, op de middenberm, op eigen terrein of een individuele garage,onder een parkeerdek, in een open of afgesloten achterstraat (op het binnenterrein), geconcentreerd op pleintjes tussen de bebouwing (parkeerpockets) of in een gemeenschappelijke garage.

Langs parkeren

Voor parkeren langs de straat moet een strook van 1.80 a 2m breed worden gereserveerd; en per parkeerplaats 5,5m lengte voor de gemiddelde hedendaagse auto. Op de straathoeken zijn geen parkeerplaatsen gewenst o.a. in verband met ovezicht en oversteken. Tussen de parkeervakken worden vaak plantvakken vrijgehouden voor bomen of lantaarnpalen. Het aantal parkeerplaatsen kan men vlot berekenen door de te benutten straatlengte te delen door 5,5m maal 2 (tweezijdig. In principe kan voor iedere woning (gemiddeld 5.70m) één auto worden geparkeerd. Extra ruimte voor bezoekers is er dan niet.

Langs Parkeren BY TU Delft CC SA

Haaks parkeren

Voor haaksparkeren zijn parkeervakken van 2,4 a 2,5 m breed nodig. Naast ruimte voor de auto zelf van doorgaans 1.80m is er ruimte nodig voor het in- en uitstappen. De lengte van de parkeerplaats is 5 m. Voor het inrijden en het maken van de bocht moet de straatbreedte 6m breed zijn. Een straat (of parkeerterrein of garage) met aan beide zijden haaks parkeren is derhalve minimaal 16m breed. Het aantal parkeerplaatsen kan globaal worden berekend door de lengte van de straat minus hoeken te delen door 4/10 (4 parkeerplaatsen per 10 m) maal 2 (twee zijdig). Denk ook aan de keermogelijkheid bij een doodlopende ontsluiting!

Haaks Parkeren BY TU Delft CC SA

Een middenberm of pleintje om te parkeren

Om in het openbaar gebied nabij de woning meer parkeerruimte te maken kan ook de middenberm daarvoor worden ingericht. Een middenberm met een breedtevan zo’n 8 m bij een enkele rijbaan van 4m leent zich voor een enkele dwarsrij; een middenberm van minimaal 12m voor een dubbele rij. Ook diagonaal (visgraat) parkeren kan wel eens functioneel zijn, omdat de enkele rijbaan, aan beide zijden is het eenrichtingverkeer, dan minder breed hoeft te zijn in verband met de draai.

image BY TU Delft CC SA

Wonen aan een parkeerdek

Een inventieve parkeeroplossing, die geen extra ruimte kost, is het parkeren onder te brengen in een straat op het maaiveld, waaraan garage- ingangen onder de woning zijn gelegen, overdekt door een woonstraat, waaraan de voordeuren van de woningen zijn gesitueerd. Deze oplossing is gerealiseerd in Terbregge – Rotterdam. De afstand tussen de woningen is hier zo’n 12m; dit bij een parkeergarage halverwege de begane grond etage van de woning. In het houten dek gevat in een staalconstructie kunnen gaten zitten (met hekwerk rondom) ten behoeve van lichtinval, maar bijvoorbeeld ook om een boom doorheen te laten groeien.

Parkeerdek BY TU Delft CC SA
Parkeerdek BY TU Delft CC SA

Parkeerplaatsen tekort

Wanneer er onvoldoende rekening is gehouden met het aantal te parkeren auto’s (de parkeerbehoefte) krijgt het openbaar gebied daarvan te lijden. Auto’s worden dan geparkeerd op plekken, die daar niet voor zijn bedoeld: op gras, half op de stoep, op hoeken. Invoeren van parkeerbeleid, d.w.z. betaald parkeren en bewonerskaarten kan een oplossing zijn, maar is niet erg populair.

Ruimtebeslag parkeren

Parkeergelegenheid moet efficient en overzichtelijk worden vormgegeven. Men moet op parkeerterreinen en garages zelf in- en uit kunnen rijden, daarom moet dat gegeven in het ontwerp verwerkt zijn. Een straat met dwarsparkeren heeft 6 m breedte om de draai te kunnen maken. Bij meerlaagse parkeergarages maken ook de taluds om van de ene op de andere verdieping te komen, deel uit van de ordening. Een parkeergarage onder een gebouw wordt sterk bepaald door de bouwconstructie, m.n. de kolommen en/of muren van het gebouw erboven; anderzijds wordt de stramienmaat van een gebouw dikwijls gekozen met het oog op een gunstige ordening in een parkeergarage. De parkeergarage moet globaal worden ontworpen; uitgaande van een norm van 25 m2 per parkeerplaats hoeft niet altijd te kloppen. Een gebouw met een footprint van 20m bij 20m bijvoorbeeld kan op één laag maximaal 14 parkeerplaatsen bevatten, geen 16. Dit kan overigens voldoende zijn voor een woongebouw van vier verdiepingen met één parkeerplaats per appartement, maar één parkeerlaag is onvoldoende voor een hogere toren.

image BY TU Delft CC SA
image BY TU Delft CC SA
Creative Commons License
Introductie: Minor Stedenbouw in de Delta by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductie-minor-stedenbouw-in-de-delta/.
Back to top