Stadsplatteground

Course week(s) Introductie Week
Course subject(s) 1. Stedenbouwkundige basisbegrippen

Verschillende typen

Op dit schaalniveau is het stedebouwkundig patroon herkenbaar en te ontwerpen. Er zijn verschillende typen te onderscheiden, zoals een rationele, monumentale, functionele, samengestelde, landschappelijke, toevallige of middeleeuwse plattegrond. Deze plattegrondtypen komen meestal overeen met bepaalde perioden, waarin de betreft en de stedebouwstroming geldig was.

image BY TU Delft CC SA
Creative Commons License
Introductie: Minor Stedenbouw in de Delta by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductie-minor-stedenbouw-in-de-delta/.
Back to top