Verkaveling

Course week(s) Introductie Week
Course subject(s) 1. Stedenbouwkundige basisbegrippen

Het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt

Binnen een wijkplan zijn meestal deelplannen onderscheiden, met de afmeting van een buurt, waarvoor een stedenbouwkundig uitwerkingsplan wordt gemaakt. Het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt is een grote uitdaging; als stedenbouwkundige bepaal je de vorm en daarmee de omgeving voor toekomstige bewoners. Wil men een stedelijk of een dorps milieu, relatie met het water, veel speelgelegenheid voor kinderen, een wijk waar ook werk aan huis is (bv. dokterspraktijk, notaris, ICT- er), een open, heldere buurt met representatief geplaatste woningen of juist geborgenheid, intimiteit en verborgen plekken.

Er zijn verschillende stedenbouwkundige planvormen:

  1. Een gedetailleerd plan of verkavelingsplan , met daarop de footprint van gebouwen of woningen, tuinen, straten, stoepen, openbaar groen en water, straatverlichting, bomen en parkeerplaatsen.
  2. Een ontworpen straten- , water en groen structuur, waarbinnen verschillende invullingen van gebouwen mogelijk zijn. Met behulp van voorschriften en regels kan e.e.a. worden ingevuld door  particulieren; van individuele woningen en gebouwen tot seriematige complexen of bouwblokken.

Voorbeeld van een stukje van een verkavelingsplan (1): Bovenkerk-zuid Amstelveen

Hier gaat het om een nieuw woongebied. De verkaveling met de individuele woningen en achtertuinen is zichtbaar; straten met stoepen en rijbanen, parkeervakken, bomen, openbaar of gemeenschappelijk groen, water etc.

image BY TU Delft CC SA

Voorbeeld van een stukje van een vlekkenplan (2): centrumgebied Alphen aan de Rijn

Het gaat om een nieuw centrumgebied in een bestaande structuur. Routes en straten zijn zichtbaar. De routes worden versterkt door wanden van gebouwen, in de bebouwingsvlekken passen nog

image BY TU Delft CC SA
Creative Commons License
Introductie: Minor Stedenbouw in de Delta by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductie-minor-stedenbouw-in-de-delta/.
Back to top