Bètasteunpunt Zuid-Holland

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden werken samen onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Het is onze missie de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit.

De steunpunten stellen hierbij de volgende doelen:

• Het mogelijk maken dat docenten hun talenten optimaal ontwikkelen en inzetten;
• Een stevig docenten netwerk faciliteren;
• Uitwisselingsmogelijkheden tussen HO en VO op docentenniveau bieden;
• Een platform bieden ten behoeve van de samenwerking op verschillende niveaus: schoolleiders, bèta-coördinatoren en docenten;
• Bijdragen aan vernieuwing van het lesmateriaal;
• Ontwikkelen van één gemakkelijk vindbaar loket waar al deze activiteiten uit de regio zichtbaar worden (inclusief verwijzing naar leerling gerichte activiteiten);
• Actief inspelen op vragen en behoeften van docenten uit het voortgezet onderwijs.

Back to top