Tentamens Evolving Design

Course week(s) Week 8
Course subject(s) Tentamens

Hieronder vind je enkele oude tentamens en tentamens met antwoorden die binnen dit vak zijn gebruikt. Het tentamen betreft 80% van het eindcijfer. De overige 20% wordt bepaald adhv deontwerp opdracht.

Oude tentamens

Oude tentamens met antwoorden

Creative Commons License
Evolving Design by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/evolving-design/.
Back to top