Ontwerpen is een combinatie van logisch redeneren en het creatief combineren van bestaande technieken om tot nieuwe, innovatieve ideeen te komen. Een goede werktuigkundig ontwerper put zijn creativiteit uit kennis van een groot aantal bestaande werktuigbouwkundige systemen. Hoe groter die kennis, hoe groter de kans dat nieuwe, innovatieve ontwerpconcepten ontstaan. Vooral kennis over niet-conventionele techniek bevordert dit creatieve ontwerpproces.

Het doel van het vak Evolving Design is om studenten de onderhavige werkprincipes te tonen van een grote hoeveelheid niet-conventionele werktuigbouwkundige systemen. Er wordt hierbij zowel gekeken naar bijzondere ontdekkingen uit het verleden als uit het heden, met een blik op de toekomst. De ontwerpprincipes worden niet simpelweg opgesomd, maar geplaatst in hun fascinerende, historische ontwikkeling om te laten zien hoe de ontwerpers hun creativiteit en vernuft gebruik(t)en om goedwerkende oplossingen te vinden binnen de beperkingen van de beschikbare fabricageprocessen en beschermingsmogelijkheden (patenten). Veel oplossingen uit het verleden zijn klaar om te worden toegepast in de technologie van de toekomst!

Het vak richt zich primair op het kwalitatief beschrijven van de werkprincipes van bestaande technologieen, met de nadruk op bewegende mechanische constructies. Hoewel het kwantatief, in detail uitwerken van de kracht-bewegingsvergelijkingen niet het hoofddoel van het vak is, zijn mechanische vergelijkingen wel essentieel als zij leiden tot een beter begrip.

Creative Commons License
Evolving Design by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/evolving-design/.
Back to top