Instructie 6

Course week(s) Week 6
Course subject(s) Instructies

Tijdens deze instructie zullen de volgende opgaven worden behandeld:

een extra opgave over pijpstroming en de opgaven 6.76, 6.31 en 7.1. Ook wordt er een filmpje van een stroming in een diffuser getoond.

Collegeslides

Creative Commons License
Stromingsleer by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stromingsleer/.
Back to top