In alle voorgaande colleges kunnen de stromingen beschouwd worden als niet-samendrukbaar. In dit college gaat het juist over samendrukbare stroming. De docent legt in dit college uit wat dit is en geeft hiervan ook voorbeelden. Ook legt hij uit wat de Rankine-Hugeniot relaties er mee te maken hebben.

Back to top