Ontwerp opdracht Evolving Design

Course week(s) Week 7
Course subject(s) Ontwerp opdracht

Vanaf het tweede college moeten studenten in groepen van 8 een ‘mechanische optelmachine’zonder electronische componenten ontwerpen en ontwikkelen. Deze machine moet beschikken over een 2-digit input register en een 3-digit output register en 2 willekeurige 2-digit getallen kunnen optellen en aftrekken (bijvoorbeeld: 69+82=151; 76-52=24). Uiteindelijk moet dit een werkende optelmachine worden (maximum afmetingen: 35x25x20 cm); ontwerptekeningen of animaties zijn niet voldoende.

Input kan bestaan uit bijvoorbeeld slides, wijzerplaat, knoppen,e tc. Materialen kunnen bestaan uit Lego, meccano, karton, hout, plastic, metaal, etc. Het draagmechanisme moet wel afwijken van wat er tijdens het vak is beschreven.

De studenten moeten het uiteindelijke ontwerp aan het eind van het vak presenteren aan een jury en aan de overige studentengroepen. Hieruit wordt een winnaar gekozen. Naast het ontwerp moeten de studenten ook een verslag van 8-10 pagina’s inleveren. Het ontwerp en verslag tellen voor 20% mee, ten opzichte van het eindcijfer (een werkend product met voldoende verslag levert 2 van de 10 te behalen punten op). Het tentamen telt voor 80% mee.

Creative Commons License
Evolving Design by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/evolving-design/.
Back to top