Studentenwerk

Course week(s) Week 9
Course subject(s) 1. Studentenwerk

In aansluiting op de lezingenreeks maken de studenten een stedenbouwkundige analyse. De studenten maken een persoonlijke keuze voor een locatie en analyseren de plattegrond van de gekozen buurt in een wijk of klein stadje. In de analyse wordt gekeken naar het verkavelingstype, de compositie van de stadsplattegrond in relatie tot de gekozen buurt of wijk, openbare ruimte, watersysteem, voorzieningen, infrastructuur, etc.  Dit wordt uitgewerkt tot een boekje ‘analyse stedenbouw’ met daarin een plattegrond van de wijk met hoofd- en woonstraten, locatie voorzieningen, groen: (schaal 1: 5.000), plattegrond buurt met bouwblokken (schaal 1: 1.000), doorsneden (schaal 1: 500), straat- en kadeprofielen (schaal 1: 200).

Creative Commons License
Stedenbouwkundige Ontwerpmethode by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stedenbouwkundige-ontwerpmethode/.
Back to top