Deze module bevat 9 lezingen uit de collegereeks ‘Stedenbouwkundige ontwerpmethoden’. De slides kunnen bekeken worden op de pagina of kunnen gedownload worden als pdf-file. Onder ‘Readings’ in het menu worden suggesties voor literatuur gegeven ter aanvulling op de informatie die in de lezingen gegeven wordt.

Sommige lezingen gaan specifiek in op stedenbouw als opgave en de ontwerpmethoden (o.a. lezingen 1 over de veranderende opgave van stedenbouw en lezing 7 over de basisprincipes van het stedenbouwkundig ontwerpen), andere lezingen gaan dieper in op een bepaald gebied (o.a. Lezing 4 over de Kop van Zuid, Rotterdam en lezing 8 over Ijburg). Het thema water in relatie tot het stedenbouwkundig ontwerp staat in de meeste lezingen centraal.

Creative Commons License
Stedenbouwkundige Ontwerpmethode by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stedenbouwkundige-ontwerpmethode/.
Back to top