Vraagstuk 11

De docent berekent de verschillende stabiliteitskarakteristieken van een drijvende balk.

Back to top