01. Introductie, Hydrauliek & Pneumatiek

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 01.Introductie

In de eerste 15 minuten van dit college wordt uitgelegd waarom deze cursus gegeven wordt en welke onderwerpen er behandeld zullen worden gedurende het gehele vak. Daarna zal het onderwerp “Hydrauliek en Pneumatiek” behandeld worden waarin verteld wordt wat de definities en de voordelen van hydraliek en pneumatiek zijn. Ook komen er vele pneumatische voorbeelden aan bod.

Collegeslides

Fragmenten

Deze fragmenten zijn gebruikt tijdens het eerste college. Bij elk fragment staat bij de titel aangegeven bij welke slide de film hoort.

Creative Commons License
Evolving Design by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/evolving-design/.
Back to top