04. Mechanische Rekenmachines II

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 03. Ontwikkeling Informatietechnologie

Ontwikkeling Informatietechnologie

In het eerste deel van mechanische rekenmachines (college 3) konden de machines optellen en aftrekken. In deze tweede deel worden er mechanische rekenmachines besproken die kunnen vermenigvuldigen en kunnen delen en sommige zijn zelfs (semi-)geautomatiseerd.

Collegeslides

Fragmenten

Deze fragmenten zijnĀ gebruikt tijdens het vierde college. Bij elk fragment staat bovenin aangegeven bij welke slide de film hoort.

Creative Commons License
Evolving Design by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/evolving-design/.
Back to top