Geohydrologie – 2

Course subject(s) 5. Geohydrologie

Dit is de tweede lezing over geohydrologie in deze lezingenreeks. Deze lezing gaat specifiek over grondwaterproblemen. De wet van Darcy en de continuiteitsvergelijking worden gebruikt om grondwaterproblemen te kunnen schrijven als een wiskundig probleem. Twee situaties worden in deze lezing bekeken:

  • situatie stroming tussen twee waterlopen: grondwaterstromingen tussen twee kanalen met neerslag of grondwater aanvulling daartussen
  • situatie semi-spannings water in polders: bovenkant van de aquifer is een kleilaag en daarboven zit een vast polderpeil

Reader

Lees bij deze lezing ook hoofdstuk 7 van de reader over geohydrologie (7.4 – 7.7).

Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top