Geohydrologie – 3

Course subject(s) 5. Geohydrologie

Dit is de vierde lezing over geohydrologie en gaat specifiek over tijdsafhankelijke stromen. De volgende onderwerpen en begrippen komen daarbij aan bod:

  • Berging in aquifers: volumebalans voor de tijdsafhankelijke stroming, oplossing van Edelman
  • Stroming in de onverzadigde zone – capillaire opstijging, stroming beschrijven met de wet van Darcy

Reader

Lees bij deze lezing ook hoofdstuk 8 van de reader over water in de onverzadigde zone.

Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top