Historie Hydrologie

Course subject(s) 2. Historie hydrologie

In deze lezing gaat professor Savenije dieper in op de historie van de hydrologie. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • Vroege geschiedenis: bewoning op terpen
  • Afwatering en bouw van dammen en sloten – het ontstaan van Hollandse steden op deze dammen
  • Ringdijken in Friesland – het ontstaan van de eerste waterschappen
  • De Hollandse waterlinie
  • Grote werken: Zuiderzeewerken, Deltawerken, Droogmakerijen

Het tweede deel van de lezing gaat over tsunami’s.

Het derde en laatste deel van de lezing gaat over de hydrologische kringloop.

Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top