Hoogwaterafvoer en reservoirs

Course subject(s) 8. Hoogwaterafvoer en reservoirs

Deze laatste lezing gaat over hoogwaterafvoer en reservoirs (hoofdstuk 10 en 11 in de reader). De volgende onderwerpen en begrippen komen aan bod:

  • Hoogwatergolven
  • Channel routing
  • Storage routing
  • Demonstratie meetmethode – meten van afvoer door een kanaal met behulp van belletjes
  • Muskingum methode en Muskingum routing
  • Reservoirs – stuwdammen
  • Capaciteitsbepaling – verschillende methoden om de maximale grootte van een dam te bepalen

Reader

Lees bij deze lezing ook hoofdstuk 10 en 11 van de reader over resp. hoogwaterafvoer en reservoirs.

Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top