Neerslag

Course subject(s) 4. Neerslag

Deze lezing gaat over neerslag en is het vervolg van lezing 3, waar dit onderwerp al ingeleid werd. De lezingen zijn in twee delen opgenomen, maar horen bij elkaar. De volgende onderwerpen en begrippen komen aan bod:

  • Neerslag metingen – puntmetingen, radar en remote sensing
  • Neerslag meten – hyetograph en mass curve
  • Gebiedsneerslag – gebiedsgrootte-effect en, methodes voor het bepalen van gebiedsneerslag.

Reader

Lees bij deze lezing ook hoofdstuk 5 van de reader over neerslag.

Neerslag en regenmeter

Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top