2. Het algoritme van Dijkstra

Course subject(s) Lesmateriaal

Optimaliseren_in_Netwerken_mod2

Om leerlingen vertrouwd te maken met het algoritme van Dijkstra  kunt u op diverse wijzen gebruik maken van het materiaal in deze module. De module bevat een leerlngentekst met theorie, opgaven en antwoorden. Bovendien treft u toetsopgaven met antwoorden aan en er wordt aandacht besteed aan het programmeren met een grafische rekenmachine.

U kunt de opdrachten voorleggen aan de leerlingen en de antwoorden voor uzelf houden. U kunt er ook voor kiezen de antwoorden ook aan de leerlingen uit te delen.

Om leerlingen van het begin af aan vertrouwd te maken met Engelstalig studiemateriaal op dit gebied kunt u ze ook direct de genoemde paragrafen uit Introduction to Operations Research (Hillier / Lieberman) voorleggen. Dit boek wordt aan universiteiten gebruikt. Wellicht kan de woordenlijst het lezen van dit universitair studiemateriaal bij volgende onderwerpen van Optimaliseren in netwerken vergemakkelijken.

Als u er voor kiest de leerlingen te toetsen aan de hand van een in te leveren verslag of werkstuk, is het stuk over programmeren uit module 0 misschien interessant. Met dit gratis programma van het Freudenthal Instituut kunnen de leerlingen een graaf tekenen en bijbehorende afstandentabel invullen.

Het staat u vrij onderstaand Word-document naar believen aan te passen.

Creative Commons License
Optimaliseren in Netwerken by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/optimaliseren-in-netwerken/.
Back to top