Wiskunde D

Deze cursus bestaat uit lesmodules te gebruiken in de bovenbouw van het Havo en het VWO met als onderwerp Optimaliseren in netwerken. Het materiaal is gemaakt door een kerngroep van vwo-docenten, aangevuld met universitaire medewerkers. Docenten kunnen er invulling mee geven aan het domein “Wiskunde in wetenschap” van het vak wiskunde D.

Creative Commons License
Optimaliseren in Netwerken by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/optimaliseren-in-netwerken/.
Back to top

Help us improve TU Delft OpenCourseWare

Help us to get to know you and your ideas on how to improve the OCW website. If you take 5 minutes and fill out our survey, you would be very helpful.

Open Survey