6.1.1 Leerdoelen

Course subject(s) Module 6 van Programmeren voor leerkrachten

In module 6 hebben we de onderstaande leerdoelen;

Programmeren:

   • Herhaling van
    • Herhaling
    • Variabelen
   • Algoritme
   • Parameter

Didactiek:

   • Plannen maken
   • Lokaal beginnen

Toepassing:

   • Tafels in de rekenles

Tips en tricks:

  • Delen
  • Studios
  • Community

In de volgende sectie zul je het eerste filmpje van module 6 vinden.

Creative Commons License
Programmeren voor leerkrachten met Scratch by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://online-learning.tudelft.nl/courses/programmeren-voor-leerkrachten-met-scratch/.
Back to top