Readings

Creative Commons License
Programmeren voor leerkrachten met Scratch by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://online-learning.tudelft.nl/courses/programmeren-voor-leerkrachten-met-scratch/.
Back to top