Dictaat Inleiding Watermanagement

Course subject(s) Dictaat

Diktaat 2008

Waterbeheer

Voor het onderdeel Waterbeheer wordt het diktaat ‘CT3011 – Waterbeheer’ gebruikt. Relatie tussen de colleges en het diktaat:

College Hoofdstuk diktaat
01 – Water in de wereld 1 + 2
02 – Water in de bodem 3
03 – Polders 4
04 – Irrigatie 5
05 – Kunstwerken en operationeel waterbeheer 6
06 – Reservoirs en review 7
07 – Hydrologie geen (geen tentamenstof)

Gezondheidstechniek

Voor het onderdeel Gezondheidstechniek wordt het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ gebruikt. Aanvullend is een Reader beschikbaar. Het boek en de Reader kun je voor 25 euro kopen bij Mieke Hubert, kamer 4.55. De Reader is ook digitaal beschikbaar, link wordt later beschikbaar gemaakt.

Relatie tussen de colleges Gezondheidstechniek, het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ en de Reader :

College Hoofdstuk boek Hoofdstuk reader
08 – Gezondheidstechniek Gezondheidstechniek (geen tentamenstof)
Drinkwaterbedrijven (geen tentamenstof)
Riolering (geen tentamenstof)
Afvalwaterzuivering (geen tentamenstof)
09 – Waterkwaliteit – microbiologie / eisen Waterkwaliteit Microbiologie
10 – Waterkwaliteit – chemie / natuur Waterkwaliteit Chemie
11 – Grondwater Grondwater
12 – Oppervlaktewater Oppervlaktewater
14 – Distributie Distributie
Creative Commons License
Inleinding Watermanagement by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-watermanagement/.
Back to top