Hoofdpunten: De cursus geeft een kennismaking met infrastructuur voor Watermanagement. Voor Waterbeheer ligt de focus op ontwatering, afwatering, wateraanvoer en het ontwerpen van eenvoudige aan- en afvoersystemen. Voor Civiele gezondheidstechniek ligt de focus op Gezondheidstechniek en volksgezondheid, drinkwatervoorziening en Integraal waterbeheer. Leerdoelen: Begrip van basisopzet infrastructuur Watermanagement. Eenvoudige systemen kunnen ontwerpen.

Aanvullende Informatie:
Aanvullende informatie over CT3011 Inleiding Watermanagement is te vinden op de TU Delft website Watermanagement en bijbehorende Leerstoel sites.

Creative Commons License
Inleinding Watermanagement by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-watermanagement/.
Back to top