Interessante links

Course subject(s) Interessante links

Websites Watermanagement

Externe websites

Waterschappen:
Unie van Waterschappen De branche-organisatie van de waterschappen
Delfland Delft ligt in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland
Drinkwater:
Vewin De branche-organisatie van de waterleidingbedrijven
Evides Het grootste deel van Delft krijgt drinkwater van dit bedrijf
DZH Enkele percelen in Delft-noord krijgen drinkwater van dit bedrijf
Watermanagement:
KVWN De persoonsvereniging voor drinkwater
NVA De persoonsvereniging voor afvalwater
Waternetwerk De persoonsvereniging voor drink- en afvalwater (per 1 januari 2009)
WaterForum Online De nieuws-site voor de waterwereld
TU Delft:
Afdeling De afdeling Watermanagement van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Dispuut Het Dispuut Watermanagement (studievereniging)

 

Virtuele rondleidingen

Onderwerp:
Drinkwater Drinkwaterproductie uit grondwater (Vitens)
Afvalwater De rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwgraaf in Duiven (Waterschap Rijn en IJssel).
Creative Commons License
Inleinding Watermanagement by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-watermanagement/.
Back to top