Deze cursus geeft een introductie op de massa- en energienetwerken die de ruggengraat vormen van de economie. De belangrijkste energie- en industriesystemen worden vanuit verschillende perspectieven besproken.

• Kaartkennis van energie- & industriesystemen, met name in Nederland
• Voorraden en stromen, elektriciteitsinfrastructuur, elektriciteitstransport, aardgasinfrastructuur, drink- en afvalwater, industrie, warmte- en CO2-netwerken, toekomstige energie- & industriesystemen
• Vraag- en aanbodfluctuaties, balanshandhaving

• De behoudswetten van massa en energie te reproduceren en een stationaire massa- of energiebalans op te stellen
• Energie- & industriesystemen te beschrijven en ontleden in functionele eenheden, hiërarchische niveaus en netwerken
• Eenvoudige analyses van energie- & industriesystemen op te zetten en uit te voeren
• Interacties en afhankelijkheden tussen energie- & industriesystemen met verschillende tijdconstanten te beschrijven
• De kritische functies in energie- & industriesystemen voor de economie en de natuurlijke omgeving te beschrijven

Creative Commons License
Introductie in energie- en industriesystemen by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductie-energie-en-industriesystemen/.
Back to top