De opgave voor het stedenbouwkundig ontwerp is een nieuw in te richten locatie in Rotterdam Zuid met een programma van minimaal 200 woningen en andere bestemmingen, met daarin een nieuw te ontwerpen oever/kade /waterfront aan nieuw te ontwerpen of bestaand water.
In het voorgaande kwartaal heeft de student alle elementen geleerd of onderzocht om zelfstandig een plan te maken voor een eigen gekozen locatie:

  • Te herontwerpen havengebied (rand Waalhaven)
  • Charlois herstructuring in de vorm van meer water in de wijk en/of nieuwe rand aan het Zuiderpark
  • Verdichting plan Wielewaal
  • Stadsrand aan Zuidwijk nabij het Zuidelijk randpark
  • Lege locaties aan de Linker Maasoever
Creative Commons License
Ontwerpproject deel 2: Stedenbouwkundig project by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/ontwerpproject-deel-2-stedenbouwkundig-project/.
Back to top