Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. R. Delfos    R.Delfos@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/6/0
Onderwijsperiode
3
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
3
4
Cursustaal
Nederlands
Is vereist voor
wb3550 (3e jaar)
Voorkennis
Analyse 1 t/m 3
Vakinhoud
Op basis van de integraal balansen de volgende onderwerpen van de stromingsleer behandeld

- Integraal balansen in hun algemene vorm
- Dimensieloze kentallen, dynamische gelijkvormigheid
- Couette and Poiseulle stroming met toepassing op smeringstheorie
- Stroming door buizen, Moody diagram en verliesfactoren
- Integraal balans voor de grenslaag en berekening van weerstand door wrijving
- Stroming rond algemene lichamen, weerstand door drukkrachten, lift, instationariteit, vleugelprofielen
- Wrijvingsloze compressibele stromingen, isentropische stromingen, schokgolven
- Compressibele stromingen met wrijving in buizen
Leerdoelen
De student kan:
1. de volgende begrippen definiëren, concretiseren en hanteren: druk, snelheid, massa- en volumestroom, impuls, oppervlaktespanning, cavitatie en compressibiliteit.
2. de wetten van hydrostatisch evenwicht en Archimedes toepassen.
3. de algemene integraal balansen (massa-, impuls- en energiebalans) voor een stroming opstellen en toepassen.
4. de behoudswetten massabalans en impulsbalans in differentiaalvorm opstellen en toepassen.
5. de wet van Bernoulli formuleren en toepassen.
6. dimensie analyse toepassen en kentallen voor dynamische gelijkvormigheid opstellen.
7. eenvoudige stromingen zoals de Couette en Poiseuille stroming beschrijven en op smeringstheorie toepassen.
8. stromingen (laminair en turbulent) door buizen en buizenstelsels met behulp van frictie- en verliesfactoren berekenen.
9. stromingen door leidingen met een variabele doorsnede (diffusor, convergent-divergent kanalen) analyseren.
10. achtergronden van de stromingskrachten op niet-gestroomlijnde lichamen (zoals een cilinder) in stationaire en instationaire stromingen beschrijven; weerstands- en liftkrachten berekenen.
11. de volgende begrippen definiëren, concretiseren en hanteren: uitwendige stromingen langs vlakke platen; grenslaag onder invloed van een drukgradiënt; loslating.
12. de vergelijkingen voor een ééndimensionale compressibele stroming met en zonder wrijving afleiden en toepassen.
13. de begrippen subsone en supersone stroming beschrijven en de normale schokgolf afleiden en toepassen.
Onderwijsvorm
College(2/wk) & Instructies (1/wk)
Literatuur en studiemateriaal
- Fluid Mechanics (F.M. White), 4e t/m 6e editie, Mc Graw-Hill (bij Leeghwater verkrijgbaar; dit boek wordt ook bij het college 'Warmte en Stofoverdracht' in het derde jaar gebruikt
- Overheadsheets college, worden geplaatst op Blackboard
Wijze van toetsen
Schriftelijk tentamen
Percentage ontwerponderwijs
0%
Afdeling
3mE Department Process & Energy
Back to top