In deze cursus wordt door middel van colleges, casestudies en tentamenvragen, ontwerpvraagstukken en rekenvoorbeelden behandeld op het gebied van transport en planning. De volgende thema’s worden in deze cursus besproken:

 • Elementen en samenhang van het ruimtelijk systeem en transportsysteem
 • Verplaatsingspatronen en keuzen in het transportsysteem
 • Allocatie van voorzieningen, wijken, bedrijven
 • Transportnetwerken en netwerkontwerp
 • Methodieken voor het plannen en evalueren van nieuwe infrastructuur
 • Geometrisch ontwerp van wegen: dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, verknoping
 • Het gebruik van weginfrastructuur: rijgedrag, basisdiagram, schokgolven
 • Verkeersmanagement in stedelijke netwerken en op snelwegen
 • Kennis van het ruimtelijk- en transportsysteem en de samenhang daarbinnen
 • Kennis van methoden voor gebiedsanalyse en de toepassing daarvan in ruimtelijke ontwerpvraagstukken
 • Kennis van belangrijkste karakteristieken van verplaatsingspatronen en bijbehorende keuzegedrag
 • Kennis van verkeers- en vervoernetwerken en het netwerkontwerpvraagstuk
 • Kennis van karakteristieken van infrastructuurelementen, voertuigen en bestuurders
 • Ontwerpregels en -methodiek voor het ontwerpen van dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, en verknoping van wegen
 • Kennis van de principes van beheersing/ management van infrastructuurgebruik
Creative Commons License
Transport en planning by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/transport-en-planning/.
Back to top