Casus: Een nieuwe kerncentrale

Course subject(s) College 1: Inleiding TB

Om het vak Inleiding TB tastbaarder te maken wordt er naast de theorie ook gelijk aansluitende praktijkvoorbeelden (casus) gegeven. Dit gebeurt in projectgroepen waarbij je met zijn allen tot een oplossing moet komen. Naast problemen oplossen leer je dus ook goed samenwerken in groepen. Verder leer je ook je oplossingen te presenteren met het vak Mondeling presenteren, dat tegelijk metInleiding TB gegeven wordt.

In de eerste week word je gelijk met de eerste casus geconfronteerd. Een voorbeeld van zo’n casus die in het college aan de orde is gekomen, betrof de aanleg van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Een omschrijving van dit probleem is hieronder te vinden. Omdat er op de vragen bij deze casus geen eenduidig antwoord te geven is zal je die hieronder ook niet vinden. Het idee is om met een groep mensen samen tot antwoorden te komen waar iedereen het mee eens is.

Creative Commons License
Introductiecursus Technische Bestuurskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductiecursus-technische-bestuurskunde/.
Back to top