Ben je goed in wiskunde en andere exacte vakken, maar ook breed geïnteresseerd in vakken als economie, bestuur, management en recht? Ben je onderzoekend, praktijkgericht, maatschappelijk betrokken en ondernemend? Dan is de opleiding Technische Bestuurskunde iets voor jou.

Bij Technische Bestuurskunde krijg je zowel vakken uit de technische en exacte wetenschappen als vakken uit de sociale en managementwetenschappen. De kennis uit deze vakken wordt vaak toegepast in projecten. Daar wordt de theorie uit de verschillende vakken geïntegreerd in praktijkgevallen.

Leeswijzer

Deze introductiemodule biedt een weergave van de introductieweek van Technische Bestuurskunde. In deze week worden colleges over vier verschillende vakgebieden gegeven. Die colleges kun je in deze introductiemodule terugvinden, met daarbij steeds een casus (praktijkvoorbeeld), waaraan je tijdens de introductiemodule werkt. Soms vind je hier uitwerkingen, soms niet. Bijvoorbeeld omdat de casus geen eenduidige uitwerking kent. Door de opnamen van de colleges te bekijken en de cases uit te werken, kun je je een beeld vormen van de opleiding.

Studieprogramma

Vanaf de eerste dag krijg je een samenhangend studieprogramma van techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en beleidsanalyse. Je volgt technische vakken, doet veel aan wiskunde en modelleren. Je leert hoe het bedrijfsleven in elkaar zit en hoe openbaar bestuur werkt, welke overheden er zijn en welke bevoegdheden ze hebben.
De studie is opgebouwd uit 4 clusters, met onderwerpen uit verschillende vakgebieden. Omdat je je niet kunt specialiseren in álle mogelijke technologieën, kies je tijdens de opleiding een Technisch specialisatiedomein waarin je je verdiept.
Naast het reguliere programma volg je in je derde jaar een minor (groepen van keuzevakken). Dit kun je eventueel in het buitenland doen. Na je bachelor kun je doorstromen naar de tweejarige master Systems Engineering, Policy Analysis & Management of een andere aansluitende masteropleiding.

Meer weten?

Heb je vragen over een casus, neem dan contact op met  I.Bouwmans@tudelft.nl  (opleidingsdirecteur Technische Bestuurskunde). Hij zorgt er dan voor dat de vraag door de juiste persoon beantwoord wordt.

Wil je meer weten? Kijk dan op de algemene informatiesite van de bacheloropleiding, kijk welke voorlichtingsactiviteiten er plaatsvinden of chat met een student en stel jouw vraag.

Creative Commons License
Introductiecursus Technische Bestuurskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductiecursus-technische-bestuurskunde/.
Back to top