Instructie 4

Course week(s) Week 4
Course subject(s) Instructies

Tijdens deze instructie worden de volgende opgaven behandeld:

3.165, 4.36 en de extra opgaven over massa- en impulsbalans en over differentiële balansen.

Collegeslides

Creative Commons License
Stromingsleer by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stromingsleer/.
Back to top