Sleeptankpracticum

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 10. Oefeningen

Workshop in de vorm van eenvoudige doch demonstratieve modelproeven in de sleeptank.

Uitvoering:

 • van het model van een kotter wordt met behulp van de kleine sleepwagen de weerstand bepaald bij een aantal oplopende snelheden (weerstandskromme);
 • slepen en weerstandskromme bepalen van een vlakke plaat met hetzelfde nat oppervlak en dezelfde waterlijnlengte als de kotter (gelijk Reynoldsgetal);
 • de weerstand wordt gemeten met behulp van een eenvoudige weegschaal/balans;met het oog op de verdeling van de weerstand in rest- en wrijvingsweerstand wordt het golfbeeld bij elke snelheid geobserveerd;
 • wrijvingsweerstand bepalen met behulp van de ITTC-plaatlijn formule;
 • de studenten voeren de proeven zoveel mogelijk zelfstandig uit onder toezicht van de begeleider;
 • aan de hand van de resultaten van de proeven, berekeningen en waarnemingen:

  • tekenen van de weerstandskromme van de kotter in een grafiek: vm – RTm;
  • tekenen van de wrijvingsweerstand volgens de uitkomsten van de plaatproef en van de berekening volgens de ITTC-lijn: vm – RFm;
  • schetsen van het golfbeeld over de lengte van het schip bij 3 snelheden: laag, middel en hoog;
  • omrekenen van de modelweerstand naar die op ware grootte.

 Leerdoelen:

 • samenwerken in groepsverband;
 • de in het college verkregen theoretische kennis toetsen aan de praktijk;
 • vergroten van het begrip van de studenten door het op ambachtelijke wijze meten en vastleggen van de gegevens;
 • gevoel krijgen voor het fenomeen scheepsweerstand.
Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top