Het dictaat van het eerstejaarsvak Hydromechanica 1 bevat de lesstof van de cursus en vormt de basis voor de colleges. In de verschillende hoofdstukken wordt een introductie gegeven over een groot aantal facetten van de scheepshydromechanica en hun onderlinge samenhang zoals die later in de studie meer als geïsoleerde onderwerpen aan bod komen. De hoofdstukken zijn op afzonderlijke pagina’s in te zien en te downloaden. Op de collegepagina’s is ook aangegeven welk(e) hoofdstuk(ken) van toepassing is (/zijn).

Back to top