7. Comparologie

Course subject(s) 01. Dictaat

Voor de toepasbaarheid van experimenteel modelonderzoek is het correct schalen van de geometrische, kinematische en dynamische componenten noodzakelijk. Hoofdstuk zeven gaat in op de voorwaarden (modelwetten) waaraan voldaan moet worden om de verkregen resultaten te kunnen extrapoleren.

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top