3. Beschrijving Geometrie

Course subject(s) 01. Dictaat

Het vastleggen van ingewikkelde vormen zoals de scheepsvorm is in veel gevallen niet mogelijk met een analytische formulering. Meestal wordt dan de toevlucht genomen tot grafische presentaties. Een eindige verzameling van doorsneden en hun onderlinge relatie kan een beschrijving van de geometrie van een schip geven (het lijnenplan). Vormcoëfficiënten geven daarbij de verhouding tussen de geometrische eigenschappen. Het lijnenplan vormt de basis voor het berekenen van de karakteristieke hydrostatische grootheden.

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top