8. Voortstuwing

Course subject(s) 01. Dictaat

De eigenschap van speciaal gevormde lichamen om onder specifieke omstandigheden een kracht loodrecht op de stroomingsrichting op te wekken (de liftkracht) is in de techniek van groot belang. Vele toepassingen hebben daarbij betrekking op de voortstuwing van schepen (bv. zeilen en schroeven).

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top