4.1 Introductie verkeersstroomtheorie

Course subject(s) 4. Verkeersstroomtheorie en Verkeersmanagement

In dit college wordt verkeersmangement  geintroduceerd.  Er wordt uitgelegd waarom verkeersmanagement belangrijk is, en wat de basis variabelen en de belangrijkste aspecten van verkeersmanagement zijn.

De stof van dit college vind je in de paragrafen 1.1 tot en met 1.3 van het dictaat. Goed begrip van het fundamenteel diagram is de basis voor het rekenen aan files met schokgolftheorie in het volgende college. Na bestudering van het dictaat en de slides kan je met deze opgaven toetsen of je de basisbegrippen begrijpt.

Nawerk introductie verkeersstroomtheorie

Als je meer situaties wilt zien van verkeer in de congestietak van het fundamenteel diagram, kijk dan eens naar deze 7 files: https://www.ranker.com/list/the-7-longest-traffic-jams-in-history/ariel-kana

De stof van dit college vind je in de paragrafen 1.1 tot en met 1.3 van het dictaat. Goed begrip van het fundamenteel diagram is de basis voor het rekenen aan files met schokgolftheorie in het volgende college. Na bestudering van het dictaat en de slides kan je met deze opgaven toetsen of je de basisbegrippen begrijpt.

Creative Commons License
Transport en planning by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/transport-en-planning/.
Back to top