4.3 Verkeersregelen

Course subject(s) 4. Verkeersstroomtheorie en Verkeersmanagement

In dit college wordt de geschiedenis van het verkeersregelen besproken. Wanneer moet het verkeer geregeld worden, wat zijn de basisbegrippen en hoe regel je het verkeer in de steden of op de snelwegen.

Nawerk

  • Kijk eens naar de site van de praktijkproef Amsterdam om te zien wat er allemaal bij komt kijken bij verkeersmanagement op netwerknivea.
  • Of op een ouder filmpje.

De stof van dit college vind je in hoofdstuk 2 van het dictaat. Het accent ligt op de paragrafen 2.1 tot en met 2.2.2: Verkeerslichten en regelcirkels (met als voorbeeld toeritdosering). De overige paragrafen geven een doorkijk in de complexiteit van het regelen van verkeer op route en netwerkniveau.

In dit document vind je opgaven over de gehele stof van hoofdstuk 2. Na het bestuderen van de stof en de slides zou je deze vragen moeten kunnen beantwoorden.

Creative Commons License
Transport en planning by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/transport-en-planning/.
Back to top