7. Dimensie analyse

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 07. Dimensie analyse

In het eerste half uur behandelt de docent nog slides van college 6 waarin hij het heeft over de theorie van smering, over niet-samendrukbare stroming en geeft hij een voorbeeld en theorie van een windturbine. Vervolgens gaat hij verder met college 7 waar hij uitleg geeft over dimensie analyse. De docent laat aan de hand van een filmpje dat in Hollywood gemaakt is zien wat dit met schaling en dimensies te maken heeft.

Collegeslides

Creative Commons License
Stromingsleer by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stromingsleer/.
Back to top