College 4: Recht

Course subject(s) College 4: Recht

“Mag dat wel?” Dit is een vraag die je je als technisch bestuurskundige vaak moet stellen. Behalve het feit dat oplossingen technisch mogelijk moeten zijn, moeten ze natuurlijk wettelijk wel mogen. Als je met een oplossing aankomt, zul je daar dus ook rekening mee moeten houden. Daarnaast zul je – zelfs als een oplossing toegestaan is – altijd rekening moeten houden met de te volgen procedures.

Bij het aanleggen van een nieuwe spoorlijn moet men bijvoorbeeld rekening houden met geluidsnormen. Als de spoorlijn te veel geluid produceert, mag deze niet aangelegd worden. Maar zelfs als de spoorlijn volgens de wet aan alle normen voldoet, moet er nog een mogelijkheid tot inspraak zijn voor de burgers. Bij het plannen van de aanleg zal dus ook hiermee rekening gehouden moeten worden.

Dit soort vraagstukken worden in bijvoorbeeld het vak Bestuur en recht behandeld. Daarin leer je waar je de juiste wetten kunt vinden, en wat correcte procedures zijn.

Collegerama: Recht

Hieronder vind je het eerste college recht.

Creative Commons License
Introductiecursus Technische Bestuurskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductiecursus-technische-bestuurskunde/.
Back to top