Hydromechanica 1 College 10

Course week(s) Week 5
Course subject(s) 09. Voortstuwing

 

Het toepassen van lift wordt ook gevonden bij het gebruik van zeilen om schepen voort te stuwen. De docent laat in dit college zien hoe lift en weerstand van zeilen bij diverse invalshoeken de voortstuwing van van zeilschepen bepaalt. Een zeilschip is voor de voortstuwing echter niet alleen afhankelijk van de zeilkarakteristieken, ook eventuele interactie tussen meerdere zeilen en het onderwater profiel van het schip speelt een rol. Ten slotte worden de stabiliteitsaspecten van zeilschepen behandeld.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top